Feilmelding

Distribusjon (ledningsnettet) er kommunalt ansvar!

Ved manglede vann eller andre problemer med vanntilførselen – kontakt din kommune

Asker: https://www.asker.kommune.no/vann-og-avlop/
tlf: 66 90 94 08

Bærum: https://www.baerum.kommune.no/va
tlf: 67 50 60 60

Asker og Bærum Vannverk leverer drikkevann til kommunene Asker og Bærum som formidler dette til sine abonnenter via det kommunale ledningsnettet. Holsfjordanlegget forsyner hele Asker kommune pluss deler av Bærum kommune med drikkevann, mens Aurevann Vannbehandlingsanlegg produserer drikkevannet til 2/3 av Bærum kommune. Svikter vanntilførselen eller det oppstår andre problemer med leveransen, ta kontakt med din kommune.

ABV besvarer gjerne spørsmål om vannets sammensetning eller andre opplysninger ved for eksempel bruk av oppvaskmaskin. Disse parameterne finner du dessuten her. Er du i tvil om hvor vannet ditt kommer fra (Aurevann eller Holsfjorden), ta kontakt med din kommune – før du kontakter oss.

Klikk for å vise større kart

Klikk for å vise større kart