Beredskap

God beredskap

Asker og Bærum kommuner har god beredskap med hensyn på reservevannforsyning. Ved utfall av Aurevannanlegget har Holsfjordanlegget kapasitet til å levere vann til begge kommuner. Ved utfall av Holsfjordanlegget har Aurevann kapasitet til å levere vann til hele Bærum kommune, mens Asker kommune kan få vann fra Glitrevannverket i henhold til en avtale mellom Asker kommune og Glitrevannverket.

Bærum kommune har i tilegg avtale med Oslo kommune om vannleveranse.

Strømforsyningen  er sikret med  reservekraftanlegg ved begge vannbehandlingsanleggene og på pumpestasjonen ved Holsfjorden.

Aurevannanleggets beliggenhet oppstrøms all bebyggelse i Bærum kommune leverer vann ved selvfall. Det betyr at det ikke trengs elektrisk kraft for å pumpe vannet inn eller ut av vannbehandlingsanlegget. I en langvarig krisesituasjon der kraftforsyningen er lammet og det i tillegg er mangel på drivstoff til å drive nødstrøm, vil Aurevannanlegget kunne levere ubehandlet vann.