FoU

Pilotanlegget

Klikk på bildet for full størrelse.

Pågående prosjekter /optimalisering

Utvidet vannbehandling:

Holsfjorden som råvannskilde er god, men ny kunnskap om kilden, samt det faktum at kravene i drikkevannsforskriften tidvis overskrides gjør at det er behov for et nytt vannbehandlingsanlegg. Dette vil også gjøre vannforsyningen bedre rustet mot klimautviklingen og befolkningsøkningen. En ny behandling vil også gjøre vannet klarere og gi innbyggerne en bedre estetisk opplevelse av drikkevannet. ABV skal arbeide for at et fullrenseanlegg med rentvannsmagasin ved Holsfjordanlegget skal stå klart i 2025.