Kontakt oss

bekk_aniAdresse

Asker og Bærum Vannverk IKS
Postboks 53
1329 Lommedalen

Tlf 67 55 46 00
E-post firmapost@abvann.no

OBS! ABV er leverandør av vann til Asker og Bærum kommuner. Den enkelte kommune er ansvarlig for distribusjonen av vann internt i kommunen. Ved akutte problemer med vannforsyningen i din kommune, kontakt følgende telefonnumre:

For Asker kommune:
Sentralbord; tlf. 66 90 99 04. Beredskapsvakt etter kl. 15:20; tlf. 66 90 94 08.

For Bærum kommune:
Sentralbord: tlf. 67 50 40 50. Vakttelefon for akutte hendelser på vann – og avløpsnettet: tlf. 67 50 60 60

Administrasjonen

Jon Mobråten
driftssjef

Thorbjørn Undrum
driftsingeniør

Eivind André Garen
driftsingeniør/driftsoperatør

Hans Erik Lie
daglig leder

Karin Ugland Sogn
kvalitetsleder

Vigdis Bjerke
kvalitetsingeniør

Driftspersonale

Jon Egil Hovde
Jan Steinar Røsting Brekke
Henrik Hassem
Henrik Stam 

Didrik Nergård Vidala
Christian Finstad
Rune Sparre
Øyvind F. Breien