Nyttige linker

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMattilsynet er vannverkenes godkjenningsmyndighet.

Norsk Vann er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon innenfor VA-teknikk

Informasjonsmateriell fra NORSK VANN

Ofte stilte spørsmål om vannforsyning.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelsa) arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir blant annet råd om drikkevann, og stiller spesifikke krav til kvaliteten på vannet som leveres til publikum og næringsmiddel-industrien.

Folkehelseinstituttets veiledningsmateriale i Drikkevannserien er under revisjon, og mye av stoffet legges nå ut på nettet. Materialet samles i boka «Vannforsyningens ABC»

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges ledende tverrfaglige kompetansesenter innen bruk og vern av vann.

Asker Kommune og Bærum kommune gir på sine nettsider informasjon om vannforsyningen internt i kommunen.

I drikkevannsforskriften er det blant annet fastsatt rammebetingelser for vannkvaliteten.
Veileder til drikkevannsforskriften.

Fordi drikkevann er et næringsmiddel, er virksomheten også underlagt forskrift om internkontroll for å oppfylle næringmiddellovgivningen, Internkontroll-forskrifter for næringsmdler.