Organisasjon

Representantskapet

Bærum kommune

Siw Wikan
Nestleder

Lisbeth H. Krogh
Varamedlem

Asker kommune

Monica Vee Bratlie
Leder

Lene Conradi
Varamedlem

Styret

Bærum kommune

Vibecke Hverven
Leder

Gry Nergård
Medlem

Hans Olav Sandbakken
Medlem

Asker kommune

John Nyheim
Nestleder

Jonas Vevatne
Medlem

Synnøve Væring Bekker
Medlem

De ansatte har en observatør i styret.