Organisasjon

Representantskapet

Bærum kommune

Ole Kristian Udnes
nestleder

Lisbeth H. Krogh
varamedlem

Asker kommune

Leif Frode Onarheim
leder

Lene Conradi
varamedlem

Styret

Bærum kommune

Kari Østerud
Leder

Odd Willy Lørstad
Medlem

Asbjørn Johnsrud
Medlem

Asker kommune

Cathrin Bretzeg
Nestleder

John Nyheim
Medlem

Synnøve Væring Bekker
Medlem

De ansatte har en observatør i styret.