Organisasjon

Representantskapet

Bærum kommune

Ole Kristian Udnes
Leder

Lisbeth H. Krogh
Varamedlem

Asker kommune

Leif Frode Onarheim
Nestleder

Lene Conradi
Varamedlem

Styret

Bærum kommune

Kari Østerud
Nestleder

Asbjørn Johnsrud
Medlem

Hans Olav Sandbakken
Medlem

Asker kommune

Cathrin Bretzeg
Leder

John Nyheim
Medlem

Synnøve Væring Bekker
Medlem

De ansatte har en observatør i styret.