Vannkvalitet

Vårt formål er å levere et trygt drikkevann. Det krever at vannet behandles for å fjerne bakterier og annet uønsket innhold. For å kvalitetssikre vårt produkt har driftslaboratoriene en sentral plass i vår daglige drift. Det utføres årlig mer enn 4.000 mikrobiologiske og fysisk/kjemiske driftsanalyser.

Omkring 90 % av analysene utføres på ulike prøvepunkter i drikkevannsproduksjonen, resten av analysene er for å kontrollere utslipp til det ytre miljøet. Analyseresultatene hjelper ABV til å opprettholde optimal dosering av drikkevannskjemikalier og sørge for at endringer i råvannskvaliteten ikke forringer kvaliteten på det behandlede drikkevannet.

karin_br_mikroskoplab_oversikt

Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):

ParameterHolsfjordenAurevannGrenseverdi Drikkevannsforsk.Benevning
pH7,187,76,5 - 9,5
Alkalitet0,25 0,6-mmol/L
Farge15 520mg/L Pt
Turbiditet0,15<0,10<1 FNU
Hardhet1,092,7-°dH
Kalsium6,2520- mg/L Ca
Jern0,02 0,010,20mg/l Fe
Nitrat0,3940,0810 mg/l N
Aluminium0,040,070,07 mg/l Al
Tot.org.karbon3,5 2,25mg/L C
Klorid2,46 1,1200mg/L Cl
Sulfat4,34 17100mg/L SO4
Koli.bakt.000ant/100mL
E.Coli000ant/100mL
Kimtall00100ant/mL
Mangan0,0010,0080,05 mg/L Mn