Vannkvalitet

Vårt formål er å levere et trygt drikkevann. Det krever at vannet behandles for å fjerne bakterier og annet uønsket innhold. For å kvalitetssikre vårt produkt har driftslaboratoriene en sentral plass i vår daglige drift. Det utføres årlig mer enn 4.000 mikrobiologiske og fysisk/kjemiske driftsanalyser.

Omkring 90 % av analysene utføres på ulike prøvepunkter i drikkevannsproduksjonen, resten av analysene er for å kontrollere utslipp til det ytre miljøet. Analyseresultatene hjelper ABV til å opprettholde optimal dosering av drikkevannskjemikalier og sørge for at endringer i råvannskvaliteten ikke forringer kvaliteten på det behandlede drikkevannet.

karin_br_mikroskoplab_oversikt

Nyttig å vite om vannets innhold (ferdigbehandlet):

ParameterHolsfjordenAurevannGrenseverdi/tiltaksgrenseBenevning
pH7,37,96,5 - 9,5
Alkalitet0,27 0,62-mmol/L
Farge13,664,120mg Pt/L
Turbiditet0,19<0,11<1 FNU
Hardhet1,12,7-°dH
Kalsium5,819- mg Ca/L
Jern0,02 0,0040,20mg Fe/L
Nitrat0,330,0750 mg N/L
Aluminium0,0360,0750,2 mg Al/L
Klorid2,451,9250mg Cl/L
Sulfat*3,8319,6250mg SO₄/L
Koli.bakt.000ant/100mL
E.Coli000ant/100mL
Kimtall00100ant/mL
Mangan0,0010,0060,05 mg Mn/L
Tot.org.karbon3,182,4Ingen unormal endring mg/L
Magnesium0,770,35- mg Mg/L
Bikarbonat16,537,8- mg HCO₃-/L
Natrium2,121,7- mg Na/L

Ølbrygging:

Hardhet+ Kalsium, pH, Magnesium, Natrium, Klorid, Sulfat og Bikarbonat (målt i mg/l).