ABV (Asker og Bærum Vannverk) er et interkommunalt selskap som produserer drikkevann frem til distribusjon i de respektive eierkommuners ledningsnett.

Vann er kilden til alt liv…

En kortreist og fornybar ressurs…

Mektige råvannskilder…