Er du leverandør?

Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene» (Forsyningsforskriften).

Anskaffelse av de største entreprisene planlegges gjennomført som følger:

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg