Hvor bygger vi?

Nytt vannbehandlingsanlegg bygges innenfor markagrensa på Kattås i Bærum.

hvir bygger vi kart

Kart som viser planområdets beliggenhet, markert med blå sirkel. (Kartkilde: Geoinnsyn)

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg