Tidsplan

Noen offentlige tillatelser må på plass før eksakt tidsplan for gjennomføring av prosjektet kan kunngjøres. Foreløpig ser grov tidsplan slik ut:

2021: Bygge og ferdigstille avløpsledningen fra Kattås til Billingstad

2022: Bergarbeider og utkjøring av om lag 150.000 m3 bergmasser

2023: Berg og betongarbeider inne i fjellet

2024: Tekniske arbeider i fjellhallene

2025: Ferdigstillelse og idriftsettelse av nytt vannbehandlingsanlegg

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg