Tidsplan

Gjeldende tidsplan:

2021/22: Avløpsledningen fra Kattås til Billingstad ferdigstilt

2022/23: Bergarbeider og utkjøring av om lag 150.000 m3 bergmasser

2023/24: Berg og betongarbeider inne i fjellet

2024/25: Tekniske arbeider i fjellhallene

2026: Ferdigstillelse og idriftsettelse av nytt vannbehandlingsanlegg

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg