Forside / Aktuelt

Aktuelt

Nabobesøk

Publisert:

27.11.2023

Besøk av naboer fra Kattås

Vi hadde besøk av våre gode naboer på Kattås tirsdag 21. november, der de fikk en orientering om status i prosjektet og en omvisning i fjellanlegget. Der fikk de bl.a. se hvor langt betongarbeidene er kommet og ikke minst et overblikk over størrelsen på anlegget. Prosjektet går i henhold til plan. Betongarbeidene vil pågå til langt ut i 2024, mens de tekniske entreprisene vil så smått starte opp i løpet av første halvår 2024.

Status per 1.9.2023

Publisert:

1.9.2023

Status pr. 1.9.2023

Siste salve i berget ble sprengt den 19. juli, og et par dager senere var de siste bergmassene kjørt til Franzefoss på Steinskogen. Avsluttende fase av bergarbeidene gikk bedre og raskere enn forventet, og ble dermed ferdigstilt en god måned før planlagt. All tungtrafikk om natten er dermed historie. Les mer om prosjektet i dokumentet som kan lastes ned her:

Trafikkvakt ved skolen

Publisert:

26.6.2023

Trafikkvakt ved Bjørnegård skole

Som tidligere annonsert vil det foregå utkjøring av bergmasser også mellom kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00 når skolene tar sommerferie. I uke 26 (mandag – fredag) arrangeres det fotballskole for barn ved Bjørnegård skole og det er mange barn som går/sykler til fotballskolen. ABV har derfor i samarbeid med vår entreprenør Veidekke etablert trafikkvakt ved krysningspunkt ved Kiwi hver dag denne uka fra kl. 07.30 – 09.30 med håp om at dette skal høyne trafikksikkerheten

Status 20. juni 2023

Publisert:

21.6.2023

Status 20. juni 2023

Prosjektet er i rute når det gjelder berguttak og transport av bergmasser til Franzefoss på Steinskogen. Les mer om dette i vedlagte statusdokument.

Turstier sommerstid

Publisert:

9.5.2023

Kattås - turstier sommerstid

Kart for sommerstier i Kattås-området er oppdatert. Vi oppfordrer alle som ønsker å gå tur i dette området om å følge oppsatt skilting og være oppmerksom på anleggstrafikken i området (klikk på "last ned" for å se større kart).

Status berguttak

Publisert:

27.3.2023

Status berguttak

Pr.dato er om lag halvparten av bergmassene fraktet ut og kjørt til Steinskogen. Det antas at utkjøring av bergmasser vil være ferdig i august 2023.

Trafikksikringstiltak for myke trafikanter

Publisert:

7.11.2022

Trafikksikringstiltak for myke trafikanter

ABV har i samarbeid med vår entreprenør Veidekke, Bærum kommune avd. Vei & Trafikk og Viken fylkeskommune som er ansvarlige myndigheter for hhv. Vestmarkveien og Tanumveien, etablert en rekke trafikksikringstiltak. Les mer om dette i dokumentet som kan lastes ned her.

Avløpsledning ferdigstilt - oppstart berguttak

Publisert:

17.8.2022

Avløpsledningen er ferdigstilt og uttak av berg starter opp

Avløpsledning mellom Kattås og Billingstad er ferdigstilt. Kun mindre opprydding gjenstår. Øvre del av Vestmarkveien er midlertidig asfaltert, men vil bli reasfaltert etter at bergmassene er fraktet ut 2. halvår 2023. Utkjøring av bergmasser vil gå via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via Slependen og videre til Franzefoss på Steinskogen, og starter opp i august 22. Det vil bli iverksatt diverse trafikksikringstiltak for myke trafikanter i Vestmarkveien, forbi Tanum skole, Tanum Barnehage og Bjørnegård skole. Dette i tett samarbeid med veimyndigheter, skoler og berørte Vel. Det vil ikke kjøres ut bergmasser på Vestmarkveien i tidsrommet fra kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00 på skoledager.

Ferdigstillelse av arbeider før sommerferien

Publisert:

28.6.2022

Ferdigstillelse av arbeider før sommerferien

I uke 27 blir fortau i Stokkerveien og asfaltering av Staverhagan ferdigstilt. Likeledes blir berørte arealer i Vestmarkveien fra industriområdet på Holo og opp til avkjørsel ABV asfaltert i uke 27.

Billingstadveien åpnes igjen

Publisert:

27.5.2022

Billingstadveien åpnes igjen

Etter å ha vært stengt siden påske, åpnet Billingstadveien for gjennomgangstrafikk onsdag 25. mai. Det gjenstår noe arbeider som gjennomføres med manuell dirigering.

Arbeider ved Holo

Publisert:

5.5.2022

Arbeider i Vestmarkveien ved Holo

Det vil pågå arbeider med kryssing av Vestmarkveien ved Holo fra 11/5-22 til 20/5-22. Arbeidet utføres på dagtid med trafikkdirigering, det blir fri ferdsel på kveldstid. Det kan bli stopp i trafikken i korte perioder

Billingstadveien stenges

Publisert:

6.4.2022

Stengning av Billingstadveien

Billingstadveien blir stengt for gjennomkjøring mellom Skustadgata og Stokkerveien i tidsperioden fra 19.4.22 til 1.6.22 i forbindelse med våre arbeider. Adkomst til Staverhagan, Stokkerveien og Furusetlia/Åstadbakken blir fra kryss Vestmarkveien/Billingstadveien i perioden. Last ned kart over stengte veier og omkjøringsveier, under her:

Arbeider i og langs Vestmarkveien

Publisert:

2.3.2022

Arbeider i og langs Vestmarkveien

Som sikkert mange har registrert, så pågår det en god del arbeider langs Vestmarkveien. Med hovedtyngde på strekket fra Vestmarkveien 90 og opp til Vestmarkveien 134. Frem til påske vil arbeidene pågå ved siden av veien. Etter påske starter vi med kryssinger av Vestmarkveien. Krysningspunktene vises med røde streker på skissen. Det blir holdt åpent ett kjørefelt forbi krysningspunktet. Trafikkavviklingen vil bli løst med trafikkdirigering når arbeider pågår, og trafikklys når det ikke er arbeider på stedet. Etter at krysningene er utført skal det legges trekkerør for høyspentkabel langs Vestmarkveien, fra Vestmarkveien 134 til Vestmarkveien 116. Vist med gul strek på skissen. Trafikkavviklingen vil bli løst på samme måte som krysningene, med ett unntak av at det nå blir ett kjørefelt åpent i ca. 100meters lengde av gangen.

Naboinfo januar 2022 Lynbanen

Publisert:

6.1.2022

Naboinformasjon januar 2022 - Lynbanen

Du kan lese mer om anleggsarbeidene ved Lynbanen i vedlagte informasjonsskriv.

Refleksbruk

Publisert:

18.11.2021

Bruk refleks!

Prosjekt Nytt vannbehandlingsanlegg har stort fokus på sikkerhet – både for oss som jobber i prosjektet og alle som ferdes langs Vestmarkveien. Vår entreprenør Isachsen Anlegg AS har for tiden stor anleggstrafikk i Vestmarkveien, og deres sjåfører vil gjøre sitt ytterste for å ivareta sikkerheten for alle. Høstmørket er over oss  og vi ser at mange gående, syklister og ridende benytter Vestmarkveien mellom Sopelimskroken og Kattås, og denne veien har ikke fortau/gangvei. Vi oppfordrer derfor alle som ferdes langs veien om å bruke refleks som beveger seg når du går, og at du bruker to reflekser slik at du er synlig fra flere kanter.  Husk; du fortjener å synes 😊

Boring ved lynbanen 2

Publisert:

11.11.2021

Boring ved Lynbanen, oppdatert info

Isachsen skal nå i gang med siste del av boringa fra Lynbanen og ned mot påkobling til VEAS-kum i Nordengveien. Arbeidene starter opp tidlig i uke 46, det må påregnes noe støy inntil de er kommet litt inn i fjellet. Grøfta i Husarveien forventes å være ferdig i løpet av 2-3 uker, og kumgrop ved gangveien til Lynbanen før jul.

Løypemelding nr 2 for graving langs Vestmarksveien

Publisert:

6.10.2021

Løypemelding - graving langs øvre del av Vestmarkveien

Endelig kommer vi i gang med avløpsledningen på øvre del av Vestmarkveien fra kryss Gamle Gupuvei til avkjøring ABV. Vi vil gjøre arbeidet med 2 arbeidslag for å redusere tidsbruken. På strekningen vil det bli innsnevring til ett kjørefelt i Vestmarkveien med dirigering av trafikk som følger: 07.00 – 19.00: Manuell dirigering med vakter, 19.00 – 07.00: Trafikklysdirigering. Myke trafikanter ledes rundt arbeidsområdet på eksisterende sti (markert med rød strek på kart). Forberedende arbeider utføres denne uken (uke 40), og oppstart fysiske arbeider blir mandag 11.10. Alle oppfordres til å vise hensyn og følge skiltingen i området. Arbeidene forventes ferdigstilt medio november.

Boring ved Lynbanen

Publisert:

15.9.2021

Boring ved Lynbanen

Isachsen er i gang med boring fra Lynbanen mot Husarveien. Dette vil medføre noe støy. Arbeidene med boring vil pågå ut september.

Naboinformasjon september 2021

Publisert:

2.9.2021

Naboinformasjon september 2021 - Kattås

Arbeidet med å bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås har så smått startet opp. Foreløpig pågår forberedende arbeider på Kattås. Dette omhandler skogrydding, opparbeidelse av riggområder samt utbedring av veien fra administrasjonsbygget til eksisterende vannbehandlingsanlegg. -> Les mer i informasjonsskriv for september som kan lastes ned her.

Informasjon om stengte turveier

Publisert:

12.8.2021

Informasjon om stengte turveier

Veien og turveien (lysløypa) fra adminbygget i Vestmarkveien 161 og opp mot Kattås vil bli stengt fra mandag 16/8 og en periode fremover. Vi ber om at turveien øst for adminbygget benyttes. Se vedlagte kart.

Info om sprengningsarbeid ved Lynbanen

Publisert:

12.8.2021

Sprengningsarbeid ved Lynbanen

I uke 33 og 34 vil det pågå sprengningsarbeid nede i spuntgropa ved Lynbanen. Dette vil bli varslet med sirene. Det vil også være vakter i området for å hindre at uvedkommende kommer inn i området når det sprenges.

Naboinformasjon juni 2021

Publisert:

25.6.2021

Naboinformasjon juni 2021 - nedre Billingstad

Du kan lese mer om status og arbeider ut juli for Husarveien, Lynbanen og Lagerudbekken i informasjonsskriv for juni. Dokumentet kan lastes ned her. Dronebilde @Ivar Gilså

Spuntgrop

Publisert:

12.5.2021

Spuntarbeider ved Lynbanen

Isachsen er i gang med spuntarbeider ved Lynbanen. Det er satt opp en liten rigg, og anleggsgjerder samt skilter skal lede gående og syklende utenom anleggsområdet. Ballnett vil bli montert uke 20. Nå tar arbeiderne langhelg til over 17. mai.

Riggplan ved Lynbanen

Publisert:

3.5.2021

Tilrigging ved Lynbanen

Isachsen Anlegg er i gang med å rigge seg til ved Lynbanen. Det er laget en riggplan som kan lastes ned her. Lynbanen skal holdes åpen i hele anleggsperioden, og det vil bli satt opp ballnett mellom bane og spuntgrop.

Naboinformasjon april 2021

Publisert:

30.4.2021

Naboinformasjon april 2021 - nedre Billingstad

ABV starter nå arbeidet med den nye avløpsledningen fra Kattås til VEAS-påslippet på Billingstad. Oppstart vil være ved Lynbanen i uke 17, og arbeidstiden vil være 07.00-19.00 mandag - fredag (noe kortere arbeidstid fredager). Arbeidet utføres av Isachsen Anlegg.