Forside / Aktuelt

Aktuelt

Løypemelding nr 2 for graving langs Vestmarksveien

Publisert:

6.10.2021

Løypemelding - graving langs øvre del av Vestmarkveien

Endelig kommer vi i gang med avløpsledningen på øvre del av Vestmarkveien fra kryss Gamle Gupuvei til avkjøring ABV. Vi vil gjøre arbeidet med 2 arbeidslag for å redusere tidsbruken. På strekningen vil det bli innsnevring til ett kjørefelt i Vestmarkveien med dirigering av trafikk som følger: 07.00 – 19.00: Manuell dirigering med vakter, 19.00 – 07.00: Trafikklysdirigering. Myke trafikanter ledes rundt arbeidsområdet på eksisterende sti (markert med rød strek på kart). Forberedende arbeider utføres denne uken (uke 40), og oppstart fysiske arbeider blir mandag 11.10. Alle oppfordres til å vise hensyn og følge skiltingen i området. Arbeidene forventes ferdigstilt medio november.

Boring ved Lynbanen

Publisert:

15.9.2021

Boring ved Lynbanen

Isachsen er i gang med boring fra Lynbanen mot Husarveien. Dette vil medføre noe støy. Arbeidene med boring vil pågå ut september.

Naboinformasjon september 2021

Publisert:

2.9.2021

Naboinformasjon september 2021 - Kattås

Arbeidet med å bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås har så smått startet opp. Foreløpig pågår forberedende arbeider på Kattås. Dette omhandler skogrydding, opparbeidelse av riggområder samt utbedring av veien fra administrasjonsbygget til eksisterende vannbehandlingsanlegg. -> Les mer i informasjonsskriv for september som kan lastes ned her.

Informasjon om stengte turveier

Publisert:

12.8.2021

Informasjon om stengte turveier

Veien og turveien (lysløypa) fra adminbygget i Vestmarkveien 161 og opp mot Kattås vil bli stengt fra mandag 16/8 og en periode fremover. Vi ber om at turveien øst for adminbygget benyttes. Se vedlagte kart.

Info om sprengningsarbeid ved Lynbanen

Publisert:

12.8.2021

Sprengningsarbeid ved Lynbanen

I uke 33 og 34 vil det pågå sprengningsarbeid nede i spuntgropa ved Lynbanen. Dette vil bli varslet med sirene. Det vil også være vakter i området for å hindre at uvedkommende kommer inn i området når det sprenges.

Naboinformasjon juni 2021

Publisert:

25.6.2021

Naboinformasjon juni 2021 - nedre Billingstad

Du kan lese mer om status og arbeider ut juli for Husarveien, Lynbanen og Lagerudbekken i informasjonsskriv for juni. Dokumentet kan lastes ned her. Dronebilde @Ivar Gilså

Spuntgrop

Publisert:

12.5.2021

Spuntarbeider ved Lynbanen

Isachsen er i gang med spuntarbeider ved Lynbanen. Det er satt opp en liten rigg, og anleggsgjerder samt skilter skal lede gående og syklende utenom anleggsområdet. Ballnett vil bli montert uke 20. Nå tar arbeiderne langhelg til over 17. mai.

Riggplan ved Lynbanen

Publisert:

3.5.2021

Tilrigging ved Lynbanen

Isachsen Anlegg er i gang med å rigge seg til ved Lynbanen. Det er laget en riggplan som kan lastes ned her. Lynbanen skal holdes åpen i hele anleggsperioden, og det vil bli satt opp ballnett mellom bane og spuntgrop.

Naboinformasjon april 2021

Publisert:

30.4.2021

Naboinformasjon april 2021 - nedre Billingstad

ABV starter nå arbeidet med den nye avløpsledningen fra Kattås til VEAS-påslippet på Billingstad. Oppstart vil være ved Lynbanen i uke 17, og arbeidstiden vil være 07.00-19.00 mandag - fredag (noe kortere arbeidstid fredager). Arbeidet utføres av Isachsen Anlegg.