Nabo og Nærmiljø

Det nye vannbehandlingsanlegget ligger innenfor markagrensen og er derfor underlagt en rekke rammebetingelser:

Turstier

Det er mange og populære turstier i området rundt eksisterende vannbehandlingsanlegg på Kattås.  I sommerhalvåret 2021 vil turstien fra snuplassen ved Vestmarkveien og opp til vannbehandlingsanlegget (A) være en del av anleggsområdet og dermed stengt for allmenn ferdsel.

I sommerhalvåret 2022 oppgraderes turstien fra vannbehandlingsanlegget til Franskleiv (B) og vil i anleggsperioden være stengt for allmenn ferdsel. Publikum oppfordres til å benytte alternative turstier i nevnte anleggsperioder. Nærmere tidsangivelse for arbeidene vi bli kunngjort på et senere tidspunkt. Områdene vil bli skiltet/merket som anleggsområder. På vinterstid vil lysløypa kunne benyttes som vanlig.

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161

Mer informasjon om nytt vannbehandlingsanlegg