Prosjekt fra Asker og Bærum Vannverk

Nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og Bærum

Nytt vann-
behandlingsanlegg for Asker og Bærum

nytt vannbehandlingsannlegg

Asker og Bærum Vannverk er godt i gang med å bygge et helt nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum. Anlegget prosjekteres av Norconsult og forventes å stå ferdig i 2026 - til glede for alle beboere i Asker og Bærum.

For siste nytt i prosjektet, se publikasjoner under "Aktuelt".

Hvorfor bygger vi ut?

For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten skal ABV bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Bærum.

Det eksisterende anlegg på Kattås henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden, men ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og overskrider tidvis Drikkevannsforskriftens anbefaling må et nytt anlegg komme på plass.

Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050.

 • ABVs eksisterende anlegg på Kattås henter råvann fra Holsfjorden
 • Fargetallet i Holsfjorden er økende og overskrider tidvis Drikkevannsforskriftens anbefaling
 • For å kunne tilfredsstille kravene til drikkevannskvalitet skal ABV derfor bygge nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Bærum
 • Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og hele Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050

Hva skal vi gjøre?

Det nye vannbehandlingsanlegget skal bygges i fjell og omfatter:

 • Adkomsttunneler
 • Råvannsinntak
 • Råvanns- / rentvannstunnel
 • Rentvannsbassenger
 • Filterhall inkl. gravitasjonsfortykking
 • UV-anlegg
 • Kjemikaliehall inkl. slamavvanning

Vi skal også bygge avløpsledning fra Kattås til Billingstad. Dette er et miljøtiltak for blant annet å unngå lokale utslipp av råvann fra Holsfjorden, ved Kattås. Et slikt utslipp vil potensielt kunne overføre fiskeparasitter til vassdrag i Asker og Bærum. Avløpsledningen skal være etablert og i drift før uttak av berg for det nye vannbehandlingsanlegget starter.

Aktuelt

Se mer

Status per 1.9.2023

Publisert:

1.9.2023

Status pr. 1.9.2023

Siste salve i berget ble sprengt den 19. juli, og et par dager senere var de siste bergmassene kjørt til Franzefoss på Steinskogen. Avsluttende fase av bergarbeidene gikk bedre og raskere enn forventet, og ble dermed ferdigstilt en god måned før planlagt. All tungtrafikk om natten er dermed historie. Les mer om prosjektet i dokumentet som kan lastes ned her:

Trafikkvakt ved skolen

Publisert:

26.6.2023

Trafikkvakt ved Bjørnegård skole

Som tidligere annonsert vil det foregå utkjøring av bergmasser også mellom kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00 når skolene tar sommerferie. I uke 26 (mandag – fredag) arrangeres det fotballskole for barn ved Bjørnegård skole og det er mange barn som går/sykler til fotballskolen. ABV har derfor i samarbeid med vår entreprenør Veidekke etablert trafikkvakt ved krysningspunkt ved Kiwi hver dag denne uka fra kl. 07.30 – 09.30 med håp om at dette skal høyne trafikksikkerheten