Forside / Nytt vannbehandlingsanlegg

Nytt vannbehandlingsanlegg

Nytt vann-
behandlingsanlegg

Gå til prosjektet nettside

Vi bygger det nye vannbehandlingsanlegg til Asker og Bærum kommuner.

Asker og Bærum vannverk's vannbehandlingsannlegg

Hvorfor bygger vi ut?

Gå til prosjektet nettside

Kontakt oss

For ytterligere informasjon om prosjektet kan følgende kontaktes:

Bjørn Skjevdal

Prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 900 99 635

Jon Mobråten

Assisterende prosjektleder nytt vannbehandlingsanlegg

Telefon: 951 06 161