Forside
/
Om oss
/
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Ønsker du å bidra til at Asker og Bærum får rent og godt drikkevann? Å produsere rent drikkevann handler ikke bare om god kunnskap til vann og vannkjemi. Arbeidsoppgavene er varierte, derfor er det mange som kan passe godt inn på vår arbeidsplass. Hos ABV har vi både fagarbeidere og akademikere.

Jobbmuligheter i vannbransjen

Ønsker du å bidra til at Asker og Bærum får rent og godt drikkevann? Å produsere rent drikkevann handler ikke bare om god kunnskap til vann og vannkjemi. Arbeidsoppgavene er varierte, derfor er det mange som kan passe godt inn på vår arbeidsplass. Hos ABV har vi både fagarbeidere og akademikere.

Hvor utdanner jeg meg?

Vannverk i dag er i stor grad automatiserte og drives av driftsoperatører. Bakgrunnen til driftsoperatørene varierer i form av ulike fagbrev eller universitetsutdanning. I tillegg overvåkes vannkvaliteten ved å analysere vannprøver på et laboratorium. Hva analyseresultatene viser vil igjen påvirke driften. Elektrikere, rørleggere, mekanikere, ingeniører, kjemikere og andre tekniske utdanninger er eksempler på kompetanse vannbransjen har bruk for.  

Se Norsk Vann for mer informasjon om karriere innen vann.  

Jobb hos ABV

ABV er en liten bedrift med 16 ansatte som gjør at man har god oversikt over alt som skjer på arbeidsplassen. Vi er kjent for å ha godt samarbeid, og med mange ulike fagmiljøer vil du få innsikt i alle de kjemiske og mekaniske prosessene som skal til for å produsere drikkevann av god kvalitet. Som vannverk er vi underlagt Drikkevannsforskriften, et lovverk som styrer vannkvaliteten. For oss er det viktig at alle som arbeider med drift også forstår kravene til vannkvalitet, slik at du vil få kjennskap til gjeldene lovverk og analysemetodikk for drikkevann. Dette bidrar til å gjøre arbeidsplassen tverrfaglig og interessant for våre ansatte.

Hos ABV er det stor variasjon i arbeidsoppgaver. Arbeidsdagen kan eksempelvis bestå av vedlikeholdsoppgaver, innsamling av vannprøver, vannanalyser, innkjøp, rapportskriving, møter og kurs. I tillegg til å overvåke drikkevannskvaliteten, er vern av naturområdene rundt vannbehandlingsanleggene høyt prioritert. Dette innebærer tilsyn i skog og mark.

Forskning

ABV er en ressurssterk bedrift som ønsker å bidra til økt kunnskap for drikkevannsmiljøet i Norge. I tillegg har vi et mål om å optimalisere egen drift og å senke energi- og kjemikalieforbruket. Siden 2019 har ABV vært deltaker i Norsk Vanns prosjekt for å kartlegge forekomsten av PFAS i norske drikkevannskilder. Vi er også bidragsytere til prosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR. Internt hos ABV blir det forsket på filtreringsprosessen av råvannet.

Hvert semester tar vi imot studenter som arbeider på vårt pilotanlegg på Kattås vannbehandlingsanlegg. Her forskes det på rensemetoder av drikkevann fra Holsfjorden og hvordan best behandle slammet som produseres. Dette er verdifull kunnskap som skal være med videre i prosessen mot bygging av nytt vannbehandlingsanlegg.