Forside
/
Om oss
/
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Hos ABV er det stor variasjon i arbeidsoppgaver. Arbeidsdagen kan eksempelvis bestå av vedlikeholdsoppgaver, innsamling av vannprøver, vannanalyser, innkjøp, rapportskriving, møter og kurs. I tillegg til å overvåke drikkevannskvaliteten, er vern av naturområdene rundt vannbehandlingsanleggene høyt prioritert. Dette innebærer tilsyn i skog og mark.

_____________________________________________________________

-Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

_____________________________________________________________

Hvor utdanner jeg meg?

Vannverk i dag er i stor grad automatiserte og drives av driftsoperatører. Bakgrunnen til driftsoperatørene varierer i form av ulike fagbrev eller universitetsutdanning. I tillegg overvåkes vannkvaliteten ved å analysere vannprøver på et laboratorium. Hva analyseresultatene viser vil igjen påvirke driften. Elektrikere, rørleggere, mekanikere, ingeniører, kjemikere og andre tekniske utdanninger er eksempler på kompetanse vannbransjen har bruk for.  

Se Norsk Vann for mer informasjon om karriere innen vann.  

Forskning

ABV er en ressurssterk bedrift som ønsker å bidra til økt kunnskap for drikkevannsmiljøet i Norge. I tillegg har vi et mål om å optimalisere egen drift og å senke energi- og kjemikalieforbruket. Siden 2019 har ABV vært deltaker i Norsk Vanns prosjekt for å kartlegge forekomsten av PFAS i norske drikkevannskilder. Vi er også bidragsytere til prosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR. Internt hos ABV blir det forsket på filtreringsprosessen av råvannet.

Hvert semester tar vi imot studenter som arbeider på vårt pilotanlegg på Kattås vannbehandlingsanlegg. Her forskes det på rensemetoder av drikkevann fra Holsfjorden og hvordan best behandle slammet som produseres. Dette er verdifull kunnskap som skal være med videre i prosessen mot bygging av nytt vannbehandlingsanlegg.