Forside
/
Om oss
/
Organisasjon

Organisasjon

Organisasjon

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en daglig leder.

Representantskapet

Bærum kommune

Siw Wikan
Nestleder

Lisbeth H. Krogh
Varamedlem

Asker kommune

Monica Vee Bratlie
Leder

Lene Conradi
Varamedlem

Styret

Bærum kommune

Vibecke Hverven
Leder

Gry Nergård
Medlem

Hans Olav Sandbakken
Medlem

Asker kommune

John Nyheim
Nestleder

Jonas Vevatne
Medlem

Rutt Siri Kregnes
Medlem

Asker og Bærum Vannverk IKS

Hans Erik Lie
Daglig leder

Trude Movig
Kvalitetsleder

Christian Finstad
Driftssjef

De ansatte har en observatør i styret.