Forside
/
Om oss
/
Organisasjon

Organisasjon

Organisasjon

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en daglig leder.

Representantskapet

Bærum kommune

Haakon Kvenna Veum
Nestleder

Lisbeth H. Krogh
Varamedlem

Morten Skauge
Varamedlem

Asker kommune

Monica Vee Bratlie
Leder

Lene Conradi
Varamedlem

Ivar Granum
Varamedlem

Styret

Bærum kommune

Gry Nergård
Leder

Heidi Brovold
Medlem

Tor Ingebrigt Hoel
Medlem

Knut Skov Pedersen
Varamedlem

Kirsti Grundnes Berg
Varamedlem

Asker kommune

John Nyheim
Nestleder

Jonas Vevatne
Medlem

Rutt Siri Kregnes
Medlem

Kjetil Stake
Varamedlem

Inger Kristin Fagerli Nerdrum
Varamedlem

Asker og Bærum Vannverk IKS

Hans Erik Lie
Daglig leder

Trude Movig
Kvalitetsleder

Christian Finstad
Driftssjef

Eivind A. Garen
IKT-leder

De ansatte har en observatør i styret.