Forside
/
Om oss
/
Nyttige linker

Nyttige linker

Nyttige linker

Mattilsynet er vannverkenes godkjenningsmyndighet.

Norsk Vann er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon innenfor VA-teknikk.

Drikkevannsforskriften fastsetter krav som Asker og Bærum Vannverk IKS er underlagt.

Informasjonsmateriell fra NORSK VANN

Ofte stilte spørsmål om vannforsyning.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelsa) arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir blant annet råd om drikkevann, og stiller spesifikke krav til kvaliteten på vannet som leveres til publikum og næringsmiddel-industrien.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges ledende tverrfaglige kompetansesenter innen bruk og vern av vann.

Asker Kommune og Bærum kommune gir på sine nettsider informasjon om vannforsyningen internt i kommunen.

Fordi drikkevann er et næringsmiddel, er virksomheten også underlagt forskrift om internkontroll for å oppfylle næringmiddellovgivningen, Internkontroll-forskrifter for næringsmdler.