Forside
/
Aktuelt
/
Husk å lagre drikkevann hjemme

Husk å lagre drikkevann hjemme

7.3.2022
av Asker og Bærum Vannverk

Du er en del av Norges beredskap. For å dekke grunnleggende behov anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å lagre 9 liter vann per person i husstanden.

Husk å lagre drikkevann hjemme

Rengjør flasker eller dunker

For å sikre best mulig holdbarhet på vannet ved lagring bør man vaske flaskene/dunkene med såpe og vann og skylle dem. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per 10 liter vann. La det stå i minst 30 minutter før du skyller godt.

 

Bruk kaldt vann

Etter rengjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt, slik at du lagrer «nytt» vann. Varmt vann anbefales ikke som drikkevann, da varmt vann frigjør metaller fra rørnettet.

 

La vannet stå mørkt og kjølig

Vann skal helst lagres på et mørkt og kjølig sted uten direkte sollys. Sollys og høy temperatur kan langsomt bryte ned plastbeholdere slik at det blir lukt og smaksstoffer i vannet. Det kan også føre til vekst av alger.

Vannbeholdere skal ikke oppbevares i rom hvor bensin, plantevernmidler og andre lignende stoffer står. Årsaken er at damp fra disse kan trenge inn i plast.

Frost gjør at vannet fryser. Det kan ødelegge en full flaske, selv om vannkvaliteten ikke nødvendigvis blir dårligere.